کود پتاسیم یا کود پتاس بالا چیست؟

کود پتاسیم، مقایسه انواع کود پتاس بالا و کاربردها

کود پتاسیم یا همان کود پتاس بالا کودی سرشار از عنصر پتاسیم برای گیاهان است. حتما می‌دانید که گیاهان به ۱۷ نوع عنصر غذایی نیاز دارند که ...